Võimalik Võimatus

Võimalik Võimatus

Mis oleks kui etenduse “Napa Veski” ja sellele järgnenud sarja “Nähtav Nähtamatu” tegelaste elu oleks kujunenud hoopis teistmoodi…..?

Meie soov on taaskord kutsuda Kiviõli imearmsasse linna ligi 30 inimest, kellega üheskoos asutakse valmistama lavale toomiseks ette etendust „Võimalik Võimatus“, mille autoriks on Rauno Põld. Lugu leiab aset Eesti- ja Liivimaa kuningriikides, loo keskmes on Liivimaa kuningriigi printsess Anne-Mari, kes saatuse sunnil on isa poolt määratud Eestimaa troonipärijale naiseks. Etendus käsitleb selle noore tüdruku elurada, kuidas tema audentsus ajaga muutub ning milliseks inimeseks on ta kujunenud, kui temast on saanud juba kuningaema. Mis on saanud tema veendumustest? Mis on saanud tema lubadustest olla õiglane valitseja?

Etenduse moraaliks on inimeste pimedad silmad iseenda tegude kohapealt, kuidas iseendale lubatakse olla või teha nii, ent tegelikkuses ollakse/ hoopis vastupidist. Tegevustik leiab aset 17. sajandi paiku, mis ongi üks suurimaid põhjusi, miks vajame hooandjas Teie toetust, meil on vaja laval kasutada väga konkreetseid kostüüme ja rekvisiite, et ajastu oleks selgelt nähtav. Meie teater tegutseb projektide najal, püsivat rahastust me kusagilt ei saa, toimetame vabatahtlikult oma tööde kõrvalt nii kuis jõuame. Antud projekt rahastust ei saanud, mistõttu on meil tarvis Teie abi.

Miks inimeste kokku kutsumiseks seekord lavastus?

Möödunud aastal tegime teoks filmiprojekti “Kord oli nii”, kus üle 30 omavahel tundmatu  inimese tuli Kiviõlisse kokku ning asus ühise eesmärgi nimel toimetama – saada 14 päevaga film purki. Üsna pea oldi segunenud, õpiti üksteist tundma, ühiselt sisustati kaadritagune aeg. Inimesed suhtlevad tänini, teevad ühiseid uusi projekte ning meenutavad meid ja Kiviõlit sooja tundega. See näitab, et oleme saavutanud edu. Me oleme omavahel liitnud Eestimaa inimesi, samuti oleme näidanud Ida-Virumaa hetkel püsivat pigem negatiivset kuvandit hoopis positiivses valguses.

Tänavu tahame teha lavastust, sest siin on lõpptulemus koheselt saavutatav. Me saame projekti alustada, eesmärgi nimel pingutada ja siis üheskoos ka selle lõpetada. Inimesed lavastusse valime seekord videotutvustuse põhjal, kus soovija tutvustab ennast, oma motivatsiooni ja kinnitab, et saab kõikidel proovipäevadel kenasti osaleda.

PROOVIPERIOOD – 12-23 JUUNI. 

ETENDUSTEPERIOOD – 24-30 JUUNI.

 

OTSIME MEESKONDA

Otsime omale meeskonda lavale ja lava taha

LAVALE võivad kandideerida kõik näitlemisega kokku puutunud inimesed alates 10. eluaastast. Lavastuse tegevustik toimub 17. sajandi Liivi- ja Eestimaa paleedes, seega saavad rolli omale nii õukonnadaamid, teenijannad, kuninglik perekond jne. KINDLASTI, kui teed endast videot, too välja, kas oled huvitatud pearollist, taustarollist või soovid olla seal vahepeal?

LAVA TAHA ootame grimmeerijaid, soengukunstnike, kes asuvad meie grimmiala juhi juhendamisel toimetama. Vajame heli- ja valgustehnike sätima lava valgust, mis toetab ajastu vibe. Otsime lavameistreid, kes loovad lavale just kõige enam ajastut toetava interjööri. Otsime rekvisiitoreid/kunstnike, kes ehitatud lavale sisustuse loovad. Lasvataja vajab omale lavastaja abisid/inspitsiente, kes proovides ja etenduse ajal etenduse juhtimisega tegelevad. Vajame kostümeerijaid, kes meie näitlejatel aitavad suured ja uhked kostüümid selga saada, vajadusel triigivad ja parandavad kostüüme. On veendunud, et kostüümid on töökorras. Kui oma valdkonnas tööd parajasti pole, oled sa nii energiline ja tore, et aitad vajadusel ka muude toimetustega – söögilaua katmine, piletite müümine, saalis teenindamine jms.

KANDIDEERIMISEKS tee endast video, kus tutvustad natukene ennast, tood välja, mis ametikohale kandideerid – miks just sellele ning, milline on varasem kogemus antud valdkonnas. Video eesmärk on näha näitlejaks kandideerijate žeste, kuulda nende häält ja kaeda Sinu visuaalset kuvandit. Niiviisi saame määrata Sulle just kõige sobivama rolli antud etenduses. Juurde lisa täidetud ankeet ning saada meile meilile: noateater@gmail.com, võtame Sinuga üsna pea ühendust. KANDIDEERIMINE läheb lukku 2. juuni!!!

ANKEEDID:

NÄITLEJA ANKEET_võimalik võimatu

Tehnilise meeskonnaliikme ANKEET_võimalik võimatus

OOTAME SIND, OOTAME SIND VÄGA! 🙂